- คำนวณภาษีป้าย ร้านป้าย รับทำป้ายไฟ กล่องไฟ ตรายาง สติ๊กเกอร์ ตรายาง

HOTLINE:02-038-9556 LINE ID :@idea.co.th

Icon 1

คำนวณภาษีป้ายอย่างง่ายๆ 2566

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.2]
คำนวนภาษีป้ายแบบง่ายๆ หากไม่มั่นใจว่าป้ายคุณเป็นแบบไหน โปรดโทรหาเราครับ อย่าปล่อยให้มีค่าปรับ โดนเรียกตัวแล้วค่อยไปพบเจ้าหน้าที่ เพราะว่าจะมีค่าปรับ 10% จากภาษีป้ายเดิมที่ต้องจ่าย ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้ Google Street view สามารถรู้ได้เลยว่าติดตั้งป้าย ตั้งแต่เมื่อไหร่ และอาจจะโดยปรับย้อนหลังครับ ด้วยความปรารถนาดี สามารถติดต่อชำระภาษีป้ายได้ที่สำนักงานเขต แผนกจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งรูปภาพป้าย หรือใบเสร็จที่ได้รับจากร้านป้ายครับ

อัตราค่าภาษีป้าย

ป้ายประเภทที่ 1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร (ห้ามมีรูปภาพใดๆ)

ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(ห้ามให้ภาษาไทยต่ำกว่าภาษาอังกฤษทุกจุดในป้าย จะเข้าประเภท 3 (ข) ทันที )

ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

การทำคำนวณภาษีป้าย เช่น คุณมีป้าย ขนาด 1*2 เมตร ให้ระบุค่าลงไปเป็นหน่วยเซ็นติเมตร เช่น 1*2 เมตร เลือกประเภทป้ายของคุณ พร้อมทั้งระบุ ขนาด เท่ากับ 100*200 เซ็นติเมตร แล้วป้ายที่คุณทำแบบเป็นแบบไหน ??

ภาษีป้ายประเภทที่ 1 ป้ายภาษาไทยล้วน ไม่มีรูปภาพ ไม่มี Logo

** หมายเหตุภาษีป้าย จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท และตรวจสอบยอดที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ออกแบบป้ายให้ถูกต้อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีป้าย **

ภาษีป้ายประเภทที่ 2 มีภาษาไทยสูงกว่าภาษาอังกฤษทุกตำแหน่งในภาพ (มีรูปภาพได้)
ภาษีป้ายประเภทที่ 3 เป็นภาษาต่างประเทศล้วน (มีรูปภาพได้)
โปรแกรมคำนวณ ภาษีป้าย ป้ายของคุณเป็นป้ายประเภท ที่
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2ประเภทที่ 3
ความกว้าง (cm)
ความยาว (cm)

ภาษีป้าย